Każdy uczestnik projektu otrzymuje Certyfikat Ukończenia Projektu Edukacyjnego:
Asystent Instruktora Tańca 

O projekcie

Głównym założeniem projektu jest popularyzowanie zawodu instruktora – nauczyciela tańca wśród młodych tancerzy. Projekt ma na celu wsparcie uczniów w przyszłej ścieżce zawodowej jako instruktor lub choreograf tańca. 


Poprzez stworzenie warunków do rozwoju i możliwości zapoznania się ze środowiskiem instruktora „od kuchni” chcemy zachęcić tancerzy do poznania wyjątkowej ścieżki kariery, którą w przyszłości mogą podążać. Idealna okazja dla tancerzy, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z nauczaniem tańca innych.


Projekt realizowany pod patronatem INSTYTUTU EDUKACJI TANECZNEJ.

Cele projektu

 • Nabycie przez uczniów umiejętności i kompetencji niezbędnych dla asystentów instruktora tańca oraz przyszłych instruktorów
 • Pomoc w nabyciu umiejętności, które pozwolą uczestnikom projektu wspierać nauczycieli tańca podczas zajęć a tym samym rozwijać swój warsztat jako przyszły instruktor
 • Wsparcie rozwoju i postępów uczestników projektu poprzez zapewnienie szeregu zasobów i dostępu do wiedzy instruktorskiej
 • Zapewnienie uczestnikom projektu szkoleń i warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego dotyczącego nauczania tańca i kariery instruktora
 • Wydobycie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców szkół tańca

Na czym polega projekt?

 • Asystowanie w zajęciach tanecznych wskazanych grup i klas (minimum 2h w tygodniu)

 • Udział w zebraniach z koordynatorami dla uczestników projektu 
 • Udział w szkoleniach organizowanych dla uczestników projektu
 • Prowadzenie dziennika realizacji zadań przez uczestnika projektu
 • Wspieranie asystentów w realizacji zadań przez koordynatorów i nauczycieli prowadzących

Korzyści dla uczestników projektu


 • Każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji u koordynatorów (np. jeśli będzie chciał zdobywać dodatkową wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć lub inne)
 • Stała opieka pedagogiczna dla uczestników projektu
 • Możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych szkoleniach dla uczestników
 • W trakcie każdej edycji zostaną wyłonieni najlepsi uczestnicy projektu, które jako nagrodę otrzymają pełne dofinansowanie do Kursu Nauczyciela Tańca organizowanego przez Instytut nadającego kwalifikacje instruktorskie i możliwość skierowania na praktyki w Szkole Sztuki Tańca RAMADA
 • Każdy uczestnik projektu otrzyma Certyfikat Ukończenia Projektu Edukacyjnego – Asystent Instruktora Tańca po zakończeniu projektu i zaliczeniu egzaminu 

NASI ASYSTENCI 

Anna
Czajkowska

Uczennica Szkoły Baletowej RAMADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.

Hanna
Gajewska

Uczennica Szkoły Baletowej RAMADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.

Julia 
Górka

Uczennica Szkoły Baletowej RAMADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.

Katarzyna
Pancerz

Uczennica Szkoły Baletowej RAMADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.

Zofia Szpryngiel

Uczennica Szkoły Baletowej RAMADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.

KONTAKT

Tel. +48 531 046 655

Tel. +77 421 64 85


E-mail: instytutedukacjitanecznej@ramada.com.pl

GODZINY PRACY

Od Poniedziałku do Piątku

Od godz. 10:00 do godz. 15:00

ADRES

Instytut Edukacji Tanecznej

ul. Sienkiewicza 21

45-037 Opole

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www manifo.com. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021